Hier vind je nuttige apps en websites voor boekenliefhebbers...

 • Hou je graag lijstjes bij? Dan zijn deze websites/ apps misschien voor jou:

Goodreads is een app en website voor boeken en de liefhebbers van boeken. Je vindt auteurs, titels, genres en clubs in een oogwenk. Je houdt op de website bij welke boeken je al gelezen hebt en van plan bent om te lezen. Goodreads is een Engelstalige website en app. Voor een gelijkaardige website in het Nederlands moet je bij Hebban.nl of LangZullenWeLezen zijn.

 

 • Calibre: beheer je e-boeken

Calibre is een programma om e-boeken te beheren op uw computer en op het apparaat dat je gebruikt. Het maakt daarbij niet uit welke e-reader of tablet je hebt, Calibre kan met vrijwel elk type overweg.

https://calibre-ebook.com/download

 • Gratis voorleessoftware voor kinderen die moeilijk lezen

Leerlingen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die moeilijk lezen kunnen zich aanmelden om gratis gebruik te maken van voorleessoftware. Leerlingen krijgen een gratis jaarabonnement. Alle nuttige informatie is voortaan ter beschikking op de website www.leesvoor.vlaanderen.

Wie komt in aanmerking?

 • Leerlingen met een attest dyslexie = ernstige leesproblemen
 • Leerlingen met een attest dyspraxie = ernstige schrijfproblemen
 • Leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
 • Leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod
 • Leerlingen met een ADIBib-attest. Dit attest wordt opgemaakt door het CLB en is bedoeld voor jongeren die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken en voorleessoftware. Dit attest laat leerlingen toe de voorleessoftware en ADIBoeken te gebruiken zodat ze door de auditieve ondersteuning beter omgaan met schriftelijke instructies en teksten.

De leraar, de ouders, de zorg- of de ICT-coördinator staan in voor de registratie van de leerling via de website www.leesvoor.vlaanderen. De aanvrager kan een keuze maken uit de beschikbare pakketten voorleessoftware.  De vzw Eureka controleert de geldigheid van de aanvraag. De inschrijver krijgt daarna een mail en kan de software kosteloos gebruiken voor het lopende schooljaar. Gebruikers kunnen het ganse schooljaar een aanvraag indienen.

Er werden 4 softwarepakketten geselecteerd op basis van een aantal functionele criteria. Alle programma’s hebben volgende functies:

 • Spellingcorrectie
 • Woordvoorspeller
 • Voorleesfunctie met 4 talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.
 • Typefunctie
 • Lezen en schrijven in ADIBoeken