Livre
Néerlandais

De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 : alle grote gebeurtenissen van Sarajevo tot Verdun

Karel Verleyen (auteur)

De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 : alle grote gebeurtenissen van Sarajevo tot Verdun

Public cible:
12-14 ans et plus
Aan de hand van o.a. zwartwitfoto's en korte verhalen komen de belangrijkste gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) aan de orde. Vanaf ca. 10 jaar.
Titre
De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 : alle grote gebeurtenissen van Sarajevo tot Verdun
Auteur
Karel Verleyen
Langue
Néerlandais
Éditeur
Tielt: Lannoo, 2002
134 p. : ill.
Note
Bijkomende omslagondertitel : Uitgelegd aan jongeren
ISBN
90-209-4894-6

Commentaires

Een groepje kinderen speelt de aanslag na op Aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk die plaatsvond in Sarajewo. Op 28 juni 1914. Hun spel ontaardt in ruzie en op dat moment schreeuwt iemand: "Den Duits trekt het land binnen!" Het is 4 augustus 1914. 'De zwarte hand' staat boven dit verhaaltje waarmee het boek begint. Bijna de titel van een jongensboek maar het was de naam van een Servisch nationalistische groepering die achter de aanslag zat. Een maand na die aanslag was de Eerste Wereldoorlog een feit. Alvorens het verloop van die oorlog te beschrijven gaat Verleyen in op de staatkundige verhoudingen binnen het toenmalige Europa en op de achterliggende motieven van landen om aan de oorlog mee te doen. Een weinig verheffende vertoning van stuitend eigenbelang en eng nationalisme. Goed om te beseffen dat oorlogen niet uit de lucht komen vallen. In dertien hoofdstukken ontrolt zich de periode 1914-1918, van 'Hoe het begon' tot 'Een keerpunt voor Vlaanderen'. De meeste hoofstukken be…Lire la suite
Beschrijving van de Eerste Wereldoorlog in België. In 13 hoofdstukken met tijdlijnen, kaarten en veel zwartwitfoto's worden de gebeurtenissen op de voet gevolgd. Ieder hoofdstuk is ingedeeld in korte stukjes met opschrift. Bij alle foto's staan de onderschriften in kleine letters. Tussen de tekst staan verhalen in cursief die het boek meer maken dan een technische opsomming van het verloop van de gevechten. De Zeppelin, een mitrailleur, het gebruik van gas worden hierin uitgelegd, alsmede de ellende van soldaten in de loopgraven en van de zware tochten van vluchtelingen. Interessant, informatief en leesbaar boek over België met register en bronnenvermelding (ook op internet). Vierkant formaat met geïllustreerde slappe kaft. Vanaf ca. 10 jaar.